شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دوست داشتم معلمِ املايِ تو بودم و "دوستَت دارم" را املا بگويم... و هي بپرسم تا کجا گفتم؟ تو بگويي "دوستَت دارم
6-
97/9/29
جمله ايست گوتا ولي در نهايت بسيار ارزشمند که تکرارش خستگي ازتن بيرون ميکند
*Baran*
خيلي زيباست.يعني بي نهايت زيباااااااا
چه قشنگ و پر معنا و پر بار احسنت
*Baran*
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} مال سال 95 هست...آوردمش بالا :)
*Baran*
عکس هم خيلي جالبه
Neveshthe
اين متن مال کيه؟!
*Baran*
{a h=Neveshthehayeman}Neveshthe{/a} گمنامه :)
{a h=roozayebarani}Baran{/a} خوب کردي =)
مبارز..
عجب چيزييييه=) :-o
وايييييي خيلي قشنگههههه=)@};-
ساعت دماسنج
vertical_align_top