شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دوست داشتم معلمِ املايِ تو بودم و "دوستَت دارم" را املا بگويم... و هي بپرسم تا کجا گفتم؟ تو بگويي "دوستَت دارم
جمله ايست گوتا ولي در نهايت بسيار ارزشمند که تکرارش خستگي ازتن بيرون ميکند
اين متن مال کيه؟!
وايييييي خيلي قشنگههههه=)@};-
.ضامن آهو
خوشگل بووود!
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top