شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ سلام.. شب همگي تون عالي... منتظر عکس هاي خوشمزه ام باشين.. =)

DARYAEI
سلام: )....به به...هستيم
کئي چي گنه :) اون پاييني چيه؟
{a h=daryajoon}DARYAEI{/a} =)
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} امسال انده امه زمين کئي بياره کار به حرف نيه :)... اونتا عناب هسه
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} نه عنابه
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} تا بتوني کئي پته بخرين :D چه جالب عناب کارني مگه ؟ تا اسا نديمه اولين باره.. يني فکر نميکردم کسي اينجا عناب بکاره
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} خاخر کئي پته اصلا دوس ندارمه.. خانواده خرننه.. اينجه خله کشت بونه... مه پر باغ دِتا عناب دار دارنه مه مار زمينم دارنه:)
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} اوووو الان قشنگ خاستي ثابت هکني که 2 تا باغ دارني :'(
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} ارعععععع=) دِتا نا چند تا باغ ديگه آم دارمي:D...
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} :-|:-|:-|:-|:-|
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} B-)@};-
عناب چه زود برگش ريخت:D..خيلي وقته نديدم:D
چي هستن!؟
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} ارع خيلي وقته باغ نيومدي تمام برگاش ريخت :)
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} عناب و کدو
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} به خاطر نديدن من به اين حال و روز افتادن بيچاره ها:D
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} من عناب دووووووس :)
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} فک کنم برعکس گفتي
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} عناب شما رو دوس:)
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} عناب چون ميخورمش فکر کنم ندوستم! :(
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} نه خيلي شمارو ميدوسته:)
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} اها :)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top