شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ شايد اين روزها خوابن و شايد هوا نمي داند چه مهماني دارد و شايد زمين مي خواهد کودکي کند براي تو... نمي دانم تو گمشده اي يا گمگشته اي فقط اين را مي‌دانم در کوچه ي خلوت زندگي عشق منتظر من و تو است... 97
چه عکسيه عاالي
چقدر زيبا و قشنگ
*Baran*
چه قشنگه عکس....متن هم قشنگه البته
چراغ جادو
vertical_align_top