شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ حجم رويا مهم نيست بايد ديد در ميان اين همه تراکم چقدر تو را کم دارم؟!... 97
*Baran*
بسيار عالي و زيبا
{a h=roozayebarani}Baran{/a} متشکرم :)@};-
*Baran*
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} از خودتون هستن متن ها؟ معلومه حاصل تفکر اند :)
{a h=roozayebarani}Baran{/a} بله :) نظر لطف تونه
*Baran*
خيلي ام خوب ..موفق باشيد
زيبا...
{a h=roozayebarani}Baran{/a} همچنين :)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} متشکر
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top