شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام...برنامه صندلي داغ با حضور firend راس ساعت 21:30 حضور شما باعث بهتر اجرا شدن برنامه اس
سلام :) بح بح بسي عالي :)
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} B-) برنامه شما عالي تر هسB-)
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} اووو حالا کوووو تا من شرکت کنم :) اصلا من تا شمارو نشونم رو صندلي داغ خودم نميشينم :)
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} شما چقد بد شدين :(
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} کي گفته؟!!:-D
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} همين الان مشخص شد شما بد شدين :(
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} نهه من خيليم خوفم :)
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} بيايين اتاق:)
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} اومدم :)
باز من نبودم =)
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top