شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ واژه ها براي رسيدن من و تو نفس نفس مي زنند... ميدانم آخرش اين رويا را سکته مي دهي... 97
{a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} :)@};-
بسي زيبا
نويسنده ي رويا را سکته ندهد :)
*Baran*
احسنت..مثل هميشه پربار
ساعت دماسنج
vertical_align_top