شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ چند وقتي است در باورم خوشه هاي زندگي پر بار تر شده اند فکر ميکنم باورم به خيال تو اتصالي کرده...98
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-B-)
باورم به خيال تو اتصالي کرده =) زيبا:)
خدا برکت بده به اين خوشه ها:)
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top