شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ نبض احساسم با صداي تو ميزند آن زمان که مي گويي دوسم داري...98
{a h=roozayebarani}:باران:{/a} متشکرم :)
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} چي نفهميدم؟ :)
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} چي ميخاد بشه خب.. هيچي زندگي ادامه دارد :)
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} :)
{a h=roozayebarani}:باران:{/a} چي گفته کي گفته؟ :)
{a h=roozayebarani}:باران:{/a} عجب:)
وستا
اووووه
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top