شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ تو معمار لبخند هاي مني و من منتظر نبض صداي تو براي بوييدن حرف هاي تو... 98
*diafeh*
98/12/13
حاج عباس چطوري؟سلام
{a h=mechanickaraj}مهندس مکانيک{/a} سلام عزيز.. شکر... شما چطوري؟ چه خبرا کم پيدايي؟
به به...
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} خداروشکر مشغول کارم سرم شلوغه
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top