شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ آبان؛ بيشتر برايت زنگ ميزنم منتظرم از سرديِ هوا صدايم بگيرد تو ديگر صدايم را نشناسي راحت بگويم چقدر دلم برايت تنگ است ديگر نمي خواهم آشنايِ تو باشم غريبه ها هميشه عزيزترند..
واو از اين زاويه نديده بودمش اصلا
.ضامن آهو
:)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top