كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) عباس خداداد

عباس خداداد
[ شناسنامه ]
عاشق شو ...عاشق بمان ..و عاشق بمير ...... چهارشنبه 93/7/23
پاييز ... ...... پنج شنبه 93/7/17
انسداد روياها... ...... چهارشنبه 93/5/1
آرامش در کف دست من است... ...... چهارشنبه 93/5/1
درد ميکشم... ...... چهارشنبه 93/5/1
تو را ... ...... چهارشنبه 93/5/1
پر پر مي کند ... ...... چهارشنبه 93/5/1
نقاب... ...... چهارشنبه 93/5/1
مثل قلب من ... ...... چهارشنبه 93/5/1
کوي سکوت... ...... چهارشنبه 93/5/1
تکيه اقا... ...... سه شنبه 93/4/31
سنگر احساس... ...... سه شنبه 93/4/31
شاهين... ...... سه شنبه 93/4/31
تجسم... ...... دوشنبه 93/4/30
ريشه ي صداقت... ...... دوشنبه 93/4/30
   1   2      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها