اتاق شمالي ها
* گشت ارشاد*
توضیحات
سلام: ) ...اينجا از زيبايي هاي شهرتون ...غذاهاي محلي ...دانسته هاي زباني و هر چي در خصوص شماله واسه ي بچه هاي اتاق بازگو کنيد ...بهتر که در اتاق به زبان مازني صحبت کنيم : ) ....فعاليت کنيد ...ممنونم : )
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
mp3 player شوکر
+ *سوادکوه هسته مه دنيا ، من شه همه دنياي بلاره* سوادکوه ته دشت و صحراي بلاره ، سوادکوه ته گل وگياهه بلاره کهو ونوشه ي بوي بلاره ، ته لالوي بچا اوي بلاره گدوک سوزو سرماي بلاره ، من ته سه خط طلاي بلاره ته ورسک پل نوم بلاره ، بي وه هستمي گومه بلاره همه جا بيّه آباد بلاره ، ته معدن بورده بر باد بلاره لاجيم وکله و کارمزد معدن ، خدمت هاکردنه به اين وطن


برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
دَوستنه اين سه روزنه ره ، اسيرهاکردنه مردم زن و وچه ره.... کجه بديني گو بخره دار ، کجه بديني گالش بروشه الوار... اگه صحراي گو بيبو دار خار ، چتي الوار ورنّي قطار به قطار.... وه هم سون کارمزد معدن ، وه هم نوعي دنبال هاکردن.... سوادکوه 420 شهيدي ، چه وسته عاقبت بهووه ايتي..... درمبي جنگل ميون بلاره ، ويشتر نارمبي شوي شوم بلاره.....
ير و يور پراز ذغال دارنه ، ونه جوانون همه بيکارنه..... مه گفتاربيّه تموم بلاره ، سوادکوه هسته مغموم بلاره...... که ره بوم شه پيغوم بلاره ،دون فکر جوانون بلاره...... سواکوه هسته مه همه دنيا.... من شه همه دنياي بلاره.....
بعدی همه 21 نظر قبلی
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ دو تصوير از بخش دريا کنار بابل ميدونم زياد قشنگ نشده اما بزرگي خودتون ببخشيد

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ *صواحي ککلي صداي ونگه... سپيده سر بزو صداي ونگه... پرس خار خار بوين همه خداشه... همه جا ويندني خداي رنگه *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ لقمان حکيم را گفتند ادب از که آموختي؟ گفت: بيچاره هاکردني مره، غلط هاکردمه، ولاکنين : ) ) ) لقمان امه هم ولايتي بيه اما خبر نداشتمي : )
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ امير گـِتِه کِه – روز و روزا بَو وُ شِه قاضي محمـد- حُکمِِ خــدا بَو وُ شِه گناه و صواب – همه يک جا بو وُ شِه ترازو دستـِه - علي مُرتضا دَو وُ شِه
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
امير مي گفت که روز و روز هايي خواهد آمد (حضرت) محمد (ص ) قاضي و ( کار ها به ) حکم خدا خواهد شد. گناه و صواب يک جا ( و درکنار هم سنجيده ) خواهد شد ترازو به دست (حضرت ) علي(ع ) خواهد بود.
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ در بينج کيسه عشقت نيم دونه اي بيش نيستم بي وفا مرا شل نپج : D
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*diafeh*
خخخخخخخ شل پلا بوني
: ) ) شلکا دونه : )
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ دوران نامزدي: مه جان در بوره من ته جا مريض بووم! سال اول ازدواج:عزيز دکتر بوريم ! سال دوم:چنده ته مريض بوني !‍ چند سال بعد:سقد نووني ته دست جا راحت بووم…!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
شما مازندراني هستيد ؟
همه 7 نظر
B -) اره هر چي قديمش خاره : )
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ جمله ناب مازني: رزين محبتت ميچکاي دلم را پتکا کرد :: D
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*diafeh*
سخت شد !!
: ) رِزين که همون تير کمون خودمونه ...ميچکا گنجشک ...پتکا کرد يعني سوزوند ..دي
همه 5 نظر
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ *کيجا وَنگ دِنه شِه سِره سيکاره//ريکا به صحرا گِنه مِن تِه بِلاره الهي سيکا مَرگي دَکِفه شِماره//مردم ريکا نَوءِ مِن تِه بِلاره*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
خخخخخخخخخخخخخخ
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ سلام : ) چند تا عکس از فيلبند بابل براتون ميزارم ...من خودم از اينجا ميترسم : ) اما اونايي که عاشق پرواز هستند و با ابر ها حال مي کنند ..سفارش ميکنم بيان اينجا : ) قشنگه : )


برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تصاوير خيلي قشنگن:) @};-
زيبا ديديد : )
بعدی همه 21 نظر قبلی
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ *نماشترٍ سر، وگ بزوئه نقاره تيل بخرده لينگ هستكا دياره رعيت مرزٍ سر، ونگ كنده شه خداره يا جانٍ مٍره بَي يا امه آقاره*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*diafeh*
خدا ش دونه چي بتي ... من که نفهميدم : )
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ *بپيسه آسمونه مونه مه دل//کاشم بزوهه نون مونه مه دل سوايي تا نماشون برمه کنه//غريبه آدمونه مونه مه دل*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ . بابلي رفت تو جنگل داد زد: شير خرمه ، پلنگ خرمه،ببر خرمه،... يکدفعه شير کنارش ظاهر شد . بابليه گفت : بعضي وقتها غلط اضافه کمه! .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*diafeh*
غلط اضافه نخرننه برار ته خواسي با ادب هکني اينطوري بيه ... من شه اصلي بشنوسمه خخخخ
عجب : )
همه 5 نظر
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ *سه پنج روز پونزِه بيِه تِه نِمويي /تيرِماه سيزّه بيه ته نمويي مرِه وَدِه هدايي سَرِخرمِن /خرمِن کَربزه بيّه ته نمويي*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
+ زن مازندرانيه ميره بانک يارانه شو بگيره . بانکيه ميگه:بريزم به حساب جاريتون؟ زنه ميگه: نه بريز به حساب خودم. مي جاري بميره ايشالا، بانک دله هم وه هوا ره دارنه!!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
مهندس شهاب
دوربين خودرو http://shahab0937.parsiblog.com/Posts/667/
آموزش پیرایش مردانه اورجینال