شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام: ) ...اينجا از زيبايي هاي شهرتون ...غذاهاي محلي ...دانسته هاي زباني و هر چي در خصوص شماله واسه ي بچه هاي اتاق بازگو کنيد ...بهتر که در اتاق به زبان مازني صحبت کنيم : ) ....فعاليت کنيد ...ممنونم : )

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ *سوادکوه هسته مه دنيا ، من شه همه دنياي بلاره* سوادکوه ته دشت و صحراي بلاره ، سوادکوه ته گل وگياهه بلاره کهو ونوشه ي بوي بلاره ، ته لالوي بچا اوي بلاره گدوک سوزو سرماي بلاره ، من ته سه خط طلاي بلاره ته ورسک پل نوم بلاره ، بي وه هستمي گومه بلاره همه جا بيّه آباد بلاره ، ته معدن بورده بر باد بلاره لاجيم وکله و کارمزد معدن ، خدمت هاکردنه به اين وطن


*diafeh*
93/6/15
دَوستنه اين سه روزنه ره ، اسيرهاکردنه مردم زن و وچه ره.... کجه بديني گو بخره دار ، کجه بديني گالش بروشه الوار... اگه صحراي گو بيبو دار خار ، چتي الوار ورنّي قطار به قطار.... وه هم سون کارمزد معدن ، وه هم نوعي دنبال هاکردن.... سوادکوه 420 شهيدي ، چه وسته عاقبت بهووه ايتي..... درمبي جنگل ميون بلاره ، ويشتر نارمبي شوي شوم بلاره.....
ير و يور پراز ذغال دارنه ، ونه جوانون همه بيکارنه..... مه گفتاربيّه تموم بلاره ، سوادکوه هسته مغموم بلاره...... که ره بوم شه پيغوم بلاره ،دون فکر جوانون بلاره...... سواکوه هسته مه همه دنيا.... من شه همه دنياي بلاره.....
بعدی همه 19 نظر قبلی
*diafeh*
= )
+ دو تصوير از بخش دريا کنار بابل ميدونم زياد قشنگ نشده اما بزرگي خودتون ببخشيد

+ *صواحي ککلي صداي ونگه... سپيده سر بزو صداي ونگه... پرس خار خار بوين همه خداشه... همه جا ويندني خداي رنگه *
*diafeh*
93/6/16
+ لقمان حکيم را گفتند ادب از که آموختي؟ گفت: بيچاره هاکردني مره، غلط هاکردمه، ولاکنين : ) ) ) لقمان امه هم ولايتي بيه اما خبر نداشتمي : )
*diafeh*
93/6/17
+ امير گـِتِه کِه – روز و روزا بَو وُ شِه قاضي محمـد- حُکمِِ خــدا بَو وُ شِه گناه و صواب – همه يک جا بو وُ شِه ترازو دستـِه - علي مُرتضا دَو وُ شِه
*diafeh*
93/6/17
امير مي گفت که روز و روز هايي خواهد آمد (حضرت) محمد (ص ) قاضي و ( کار ها به ) حکم خدا خواهد شد. گناه و صواب يک جا ( و درکنار هم سنجيده ) خواهد شد ترازو به دست (حضرت ) علي(ع ) خواهد بود.
+ در بينج کيسه عشقت نيم دونه اي بيش نيستم بي وفا مرا شل نپج : D
*diafeh*
خخخخخخخ شل پلا بوني
: ) ) شلکا دونه : )
+ دوران نامزدي: مه جان در بوره من ته جا مريض بووم! سال اول ازدواج:عزيز دکتر بوريم ! سال دوم:چنده ته مريض بوني !‍ چند سال بعد:سقد نووني ته دست جا راحت بووم…!
شما مازندراني هستيد ؟
همه 6 نظر
B -) اره هر چي قديمش خاره : )
+ جمله ناب مازني: رزين محبتت ميچکاي دلم را پتکا کرد :: D
*diafeh*
سخت شد !!
: ) رِزين که همون تير کمون خودمونه ...ميچکا گنجشک ...پتکا کرد يعني سوزوند ..دي
دي
+ *کيجا وَنگ دِنه شِه سِره سيکاره//ريکا به صحرا گِنه مِن تِه بِلاره الهي سيکا مَرگي دَکِفه شِماره//مردم ريکا نَوءِ مِن تِه بِلاره*
خخخخخخخخخخخخخخ
+ سلام : ) چند تا عکس از فيلبند بابل براتون ميزارم ...من خودم از اينجا ميترسم : ) اما اونايي که عاشق پرواز هستند و با ابر ها حال مي کنند ..سفارش ميکنم بيان اينجا : ) قشنگه : )


تصاوير خيلي قشنگن:) @};-
زيبا ديديد : )
بعدی همه 20 نظر قبلی
*diafeh*
اوهوم : )
+ *نماشترٍ سر، وگ بزوئه نقاره تيل بخرده لينگ هستكا دياره رعيت مرزٍ سر، ونگ كنده شه خداره يا جانٍ مٍره بَي يا امه آقاره*
*diafeh*
93/6/17
*diafeh*
خدا ش دونه چي بتي ... من که نفهميدم : )
+ *بپيسه آسمونه مونه مه دل//کاشم بزوهه نون مونه مه دل سوايي تا نماشون برمه کنه//غريبه آدمونه مونه مه دل*
+ . بابلي رفت تو جنگل داد زد: شير خرمه ، پلنگ خرمه،ببر خرمه،... يکدفعه شير کنارش ظاهر شد . بابليه گفت : بعضي وقتها غلط اضافه کمه! .
*diafeh*
93/6/19
*diafeh*
غلط اضافه نخرننه برار ته خواسي با ادب هکني اينطوري بيه ... من شه اصلي بشنوسمه خخخخ
عجب : )
*diafeh*
خخخخخ : )
+ *سه پنج روز پونزِه بيِه تِه نِمويي /تيرِماه سيزّه بيه ته نمويي مرِه وَدِه هدايي سَرِخرمِن /خرمِن کَربزه بيّه ته نمويي*
+ زن مازندرانيه ميره بانک يارانه شو بگيره . بانکيه ميگه:بريزم به حساب جاريتون؟ زنه ميگه: نه بريز به حساب خودم. مي جاري بميره ايشالا، بانک دله هم وه هوا ره دارنه!!!
درب کنسرو بازکن برقی
گروه شمالي ها
vertical_align_top