قرمز سبز آبي خاکستري
اگر دوست داري كه خداوند دوستت بدارد، به دنيا بي علاقه باش و اگر دوست داري مردم دوستت بدارند، هرگاه از مال دنيا چيزي به دستت افتاد، آن را به سوي آنان بيفكن [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت