قرمز سبز آبي خاکستري
برترين صدقه آن است كه فرد مسلمان دانشي را فراگيرد، سپس آن را به برادر مسلمانش بياموزد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت