قرمز سبز آبي خاکستري
پاداش بزرگ، همراه بلاي بزرگ استو خداوند، مردمي را دوست نمي دارد، مگر آن كه مبتلايشان مي كند . [.امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت