شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ چند وقته پيش اينو خورديم =)
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} متشکرم...
تنها خور
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} =)تک خور ديه ؟
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} نترکي؟x-(
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} =)توپول بودن افتخار منه
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} شرمنده داداش من پولم ماه پيش افتاده خانم دختر دوست داشتني برش داشتن پول مول يوخ ندارم :)
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} اولا تو نه شما ... بعدم حرفم جهت مزاح بود
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} :)
دعوا نکنيد !
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} ببين خانم اولا پروفايل جلو چشمتونه دوما فکر نکنم اجازه داشته باشين بامن هرجور بخواين صحبت کنيد سوما من اصن با شما حرف نزدم با عباس بودم يهو شما اومدي وسط.... ديگه هم دور و برم نبينمتون شيفم شد؟
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} محمد جان لطفا ادامه نده:)
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} :) هرکسي ام شروع کرد نبايد به اينجا برسه ...اينجا جايي واسه دلخوري نيست و جايي واسه گرو کشي نيست
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} فقط به احترام تو سکوت ميکنم
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} :)احترام خودت سکوت کن از من مايه نذار
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} :)من هميشه خوش و خرم
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} اها همون خاموشي معروفا ميگي ؟ :)
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} :)
آواي من
به به:) ،چقدر خوشمزه استا
تسبیح دیجیتال
گروه های جدید
هنوز گروهی وجود ندارد
بیشتر

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top