شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ چند وقته پيش اينو خورديم =)
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} متشکرم...
تنها خور
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} =)تک خور ديه ؟
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} نترکي؟x-(
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} =)توپول بودن افتخار منه
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} شرمنده داداش من پولم ماه پيش افتاده خانم دختر دوست داشتني برش داشتن پول مول يوخ ندارم :)
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} اولا تو نه شما ... بعدم حرفم جهت مزاح بود
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} :)
دعوا نکنيد !
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} ببين خانم اولا پروفايل جلو چشمتونه دوما فکر نکنم اجازه داشته باشين بامن هرجور بخواين صحبت کنيد سوما من اصن با شما حرف نزدم با عباس بودم يهو شما اومدي وسط.... ديگه هم دور و برم نبينمتون شيفم شد؟
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} محمد جان لطفا ادامه نده:)
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} :) هرکسي ام شروع کرد نبايد به اينجا برسه ...اينجا جايي واسه دلخوري نيست و جايي واسه گرو کشي نيست
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} فقط به احترام تو سکوت ميکنم
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} :)احترام خودت سکوت کن از من مايه نذار
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} :)من هميشه خوش و خرم
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} اها همون خاموشي معروفا ميگي ؟ :)
{a h=MSx7x7}?چه فرقي ميکن{/a} :)
آواي من
به به:) ،چقدر خوشمزه استا
ساعت ویکتوریا
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top