قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] از كفاره گناهان بزرگ ، فرياد خواه را به فرياد رسيدن است ، و غمگين را آسايش بخشيدن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت