شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ مرد هندى بعدازمرگ همسرش بعلت طولانى بودن مسير درمانگاه ، 22 سال شبانه روز با يك تيشه كوه را كند تاهيچكس مانند همسرش قربانى مسير طولانى نشود. مسيرى كه از 70 به 1 كيلومتركاهش يافت!
Hunter
95/11/11
چراغ جادو
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top