اتاق آب هويج بستني
* گشت ارشاد*
توضیحات
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
mp3 player شوکر
+ خرس هاهم نئشه ميشوند بعضي خرسهادرروسيه به بوکردن بنزين باقيمانده ازبشکه هاي سوخت اعتياددارندسپس هنگامي که نئشه مي شوند گودالي را حفر نموده و به پشت داخل آن مي خوابند
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر