شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ تنفس هواي کندو زنبورعسل اين روش اثر درماني بسيار خوبي بر روي بيماران مشکل تنفسي دارد. هواي کندوهاي زنبورعسل در کاهش روند پيشرفت بيماري و درمان بيماري آسم و سرطان ريه موثر است
فکرشو بکن بهو زنبوره بره تو دماغش وا ويلاااا ميشه
تسبیح دیجیتال
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top