شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ در کشور ژاپن براي احترام به نابيناها، روي تمامي قوطي هاي نوشيدني، نام محتويات آن به خط بريل نيز نوشته شده است
درب کنسرو بازکن برقی
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top