قرمز سبز آبي خاکستري
كسي كه در حال جستجوي دانش مرگش در رسد، در حالي خدا را ملاقات مي كند كه ميان او و پيامبران جز درجه پيامبري فاصله اي نباشد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت