قرمز سبز آبي خاکستري
حكيم ده خصلت دارد : پارسايي، عدل، فهم، گذشت، نيكي، بيداري، خودنگهداري، تذكر، هشياري، نيك خويي و ميانه روي . [لقمان حكيم]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت