قرمز سبز آبي خاکستري
هركه براي خدا دوست بدارد، براي خدادشمن بدارد و براي خدا ببخشد، از كساني است كه ايمانشان كامل شده است . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت