قرمز سبز آبي خاکستري
دو تن به خاطر من تباه شدند : دوستى كه از اندازه نگاه نداشت و دشمنى كه بغض مرا در دل كاشت . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت