شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ 95 درصد از اقيانوس‌ها هنوز کشف نشده‌اند. در سال 1960 دو پژوهشگر به عمق 7 کيلومتري اقيانوس، عميق‌ترين نقطه‌ي آن، رفتند که اين تازه آغازي بود بر کشف حيات ناشناخته‌ي اعماق دريا.
چراغ جادو
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top