شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ :) فوتبال3طرفه,نوعي از فوتبال از ابداعات jorn هنرمند دانمارکي,قانون عجيب اين فوتبال اين است که تيم برنده در آن تيمي است که کمترين گل را دريافت کند؛نه تيمي که بيش ترين گل را بزند
mp3 player شوکر
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top