اتاق آب هويج بستني
* گشت ارشاد*
توضیحات
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
mp3 player شوکر
+ ايرانيه ميره پاريس ميبينه يه مردي به زنش ميگه اون خورشيدو ميبيني؟زنه ميگه آره.فرانسويه به زنش ميگه تو واسم مثل اوني.مرد ايراني مياد ايران ميگه بذارزنمو خوشحال کنمبه زنش ميگه تو اون خورشيدو ميبينيزنش ميگه پ نه پ مثه ننت کورم!!!يني آدم بغض گلوشو ميگيره وقتي اين همه محبت رو ميبينه....
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
اينو به يه زبان ديگري شنبده بودم که البته اخرش يه جور ديگه تمام ميشد
نميدومم والا من اينجوري شنيدم
mp3 player شوکر