شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

Hunter

+ ماشين سفر در زمان ! متعلق به نازي ها و واقعي .اين ماشين تاکنون تست نشده اما شايعه هايي درباره واقعي بودنش وجود دارد
تسبیح دیجیتال
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top