شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ ديشب ماشين دخترخانمي روشن نمبشد ماهم طي يک اقدام خدا پسندانه رفتيم هول داديم. ماشينو انداخت تو جوب پياده شده داد ميزنه تقصير شما بود کج هول داديد ..ميفهمي کج هول داديم !!!! کَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج :-/
Hunter
خخخخخخ
*ليلا*
کج هل داديد!!!!!!!!!
{a h=noozhin} ليلا {/a} اره فک کنم
:D
{a h=fgm}?تک دل?{/a} @};-
اسپايکا
:D
{a h=advanced}اسپايکا{/a} :)
mp3 player شوکر
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top