شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ صبح رفتم دکتر تغذيه بهم يه رژيم داده... .. صبح يه خرما ليس ميزني !! شب به همون خرما خيره ميشي ...!
monaღ
96/5/16
Hunter
باز خوبه گفته خرما !
{a h=Savant}Hunter{/a} پس چي بگه؟
Hunter
:)
{a h=Savant}Hunter{/a} ?
mp3 player شوکر
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top